ARAHAN:

 1. Sila lengkapkan maklumat di bawah dengan lengkap.
 2. Dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut:
  • Salinan kad pengenalan pemohon
 3. Bagi maklumat pencadang, boleh tinggalkan kosong sekiranya tiada nama pencadang.

  MAKLUMAT PERIBADI:
  Gelaran

  Jantina
  LelakiPerempuan

  Kod PTJ*

  MAKLUMAT PEWARIS:

  Hubungan Waris dengan Ahli*

  MAKLUMAT PENCADANG (JIKA ADA):
  Nota: Sila isikan maklumat rakan/kelab/persatuan anda sebagai pencadang (jika ada) yang merujuk untuk anda menjadi anggota Koperasi UTM Berhad.

  Nama Pencadang/Kelab/Persatuan

  No. Pekerja Pencadang (Abaikan jika anda memilih Kelab/Persatuan)

  No. Telefon Bimbit (Abaikan jika anda memilih Kelab/Persatuan)

  BAYARAN:

  Pihak Koperasi UTM Berhad akan memotong yuran keahlian RM 10 pada bulan pertama kemudian caruman dipotong pada bulan berikutnya sebanyak RM 50.00 SEBULAN selama 20 bulan bagi memenuhkan jumlah MODAL SYER RM 1,000.00 yang wajib dibayar oleh anggota terlebih dahulu seperti terkandung di dalam Undang-undang Kecil Koperasi UTM Berhad (60:1).

  PENGAKUAN DAN AKAD:
  1. Dengan ini saya berikrar dan mengaku bahawa saya memenuhi kelayakan menjadi anggota Koperasi UTM Berhad seperti yang telah termaktub di bawah Undang-undang Kecil Koperasi UTM Berhad (10)
  2. Saya berikrar bahawa saya akan terikat dengan Undang-undang Kecil Koperasi UTM Berhad dan aturan-aturannya serta apa jua pindaan yang dibuat daripada semasa ke semasa.
  3. Saya memberikan kebenaran kepada Koperasi UTM Berhad untuk mengeluarkan yuran dan simpanan saya ini bagi menyelesaikan pembiayaan saya sekiranya pembiayaan saya terbengkalai.
  4. Saya mengaku bahawa segala maklumat yang saya berikan adalah benar dan saya bersetuju yuran keahlian berjumlah RM 10.00 akan dipotong melalui gaji saya sebagai bayaran menjadi anggota Koperasi.
  5. Saya juga bersetuju untuk mencarum sebanyak RM dan dengan ini saya memberi kuasa kepada Koperasi UTM Berhad untuk mendapatkan caruman dengan memotong gaji pada setiap bulan.

  Akad

  Nota: Sila klik setuju pada Akad sebelum tekan butang 'Hantar' untuk meneruskan permohonan.